Biography

1990 Bolu'da doğdu.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü'nden 2015 yılında mezun oldu. 2018 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ankara Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde sanatta yeterlik eğitimine devam etmektedir.

Sergileri

2017 “Nuri İyem Resim Yarışması” - Sergileme - Evin Sanat Galerisi, Bebek, İstanbul

2017 AİBÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu - Duo Sergi - Bolu

2017 "Birlikte Çeşitlilik", Pinelo Art Gallery -Karma Sergi - Harbiye, İstanbul

2016 "WASTE", Istanbul The Art Studio -Karma Sergi - Kadıköy, İstanbul

2016 "Kuşluktan İçeri" Istanbul The Art Studio -Kişisel Sergi - Kadıköy, İstanbul

2014 Istanbul Uluslarlarası Sanat Fuarı, TÜYAP - MSGSÜ Öğrencileri Karma Sergi, Beylikdüzü, İstanbul

2014 “İpek-Ahmet Merey Resim Yarışması” - Sergileme - MSGSÜ Osman Hamdi Bey Salonu, İstanbul


He was born in Bolu, 1990.
Began his studies in Mimar Sinan University of Fine Arts, Painting Department, and he was graduated in 2015. In 2018, he was graduated his master degree programme in Bolu Abant Izzet Baysal University, Educational Sciences Institute-Painting Dept. He continues his art proficiency education (Phd) in Fine Arts Institute of Ankara Gazi University.

Exhibitions

2017 “Nuri İyem Painting Exhibiton” - Selected Work - Evin Sanat Galerisi, Bebek, İstanbul

2017 AIBU, Fine Arts Departmant Exhibition Hall - Duo Sergi - Bolu

2017 "Birlikte Çeşitlilik", Pinelo Art Gallery -Group Exhibition - Harbiye, İstanbul

2016 "WASTE", Istanbul The Art Studio -Group Exhibiton - Kadıköy, İstanbul

2016 "Kuşluktan İçeri" Istanbul The Art Studio -Solo Exhibition - Kadıköy, İstanbul

2014 Istanbul International Art Fair, TUYAP - MSGSÜ Students Group Exhibition, Beylikdüzü, İstanbul

2014 “İpek-Ahmet Merey Painting Exhibition” - Selected Work - MSGSÜ Osman Hamdi Bey Hall, İstanbul

http://www.saatchiart.com/emrealtindag